Etter introduksjonen av BREEAM-NOR i 2012 har miljøklassifiseringsmetoden for bygg fått en betydelig utbredelse i norsk byggenæring. Miljøhandlingsplanen for betong (www.miplan.no) ønsker å samle rådgiverbransjens erfaringer med bruk av verktøy, datakvalitet og metode for klimagassregnskap og LCA i tilknytning til eksisterende versjon 1.1 av BREEAM-NOR. Vi har derfor plukket 15 spesialister som sitter på spisskompetanse innen LCA og/eller klimagassberegninger for bygg og gjennomført en spørreundersøkelse via web sommeren 2015. I alt 11 av disse sendte sine innspill og kommentarer. Det er altså i stor grad en kvalitativ undersøkelse og antall deltagere gir ikke grunn for detaljert statistisk behandling av resultatene.
 
Denne undersøkelsen er ikke ment å gå i detalj på alle områder av temaene klimagassregnskap og LCA men har som mål å gi betongbransjen en god forståelse på utfordringer og forbedrings-potensialer.
 

Resultatene fra undersøkelsen skal vi benytte i betongbransjens videre arbeid med miljødata men vi håper også at de kan gi verdifulle innspill til videreutvikling av BREEAM-NOR.

Alle som deltok i undersøkselsen var invitert til et frokostmøte hos NGBC den , hvor resultatene ble forelagt og diskutert. Oppsummering fra frokostmøtet finner du her.

Blant deltakerne ble det trukket ut en vinner av en Ipad. Den lykkelige vinneren ble Elin Enlid fra Civitas.